dijous, 11 de febrer de 2016

Autoretrat
Forma: es veu mitja cara ja que els cabells se la tapen, els llavis están entreoberts i té un efecte de duresa amb el blanc i negre
Contingut: la sorpresa d'una desilusió
Codis objectuals: una samarreta vella
Codis gestuals: els llavis entreoberts, el cabell tapant un ull, l'altre obert amb una mica de sorpresa però sense exageració
Codis de color: b&w per fer una mica mès dramatica l'expressió de la cara
Codis d'il·luminació: dura ja que el missatge que vol transmetre es d'una temàtica una mica trista
Codis de composició: vertical per centrar la vista en el mig de la cara
Codis d'angulació de càmera: horitzontal

Dídac